Suaren aurkako
Ateak

Suaren kontrako ateak suteen aurkako babes pasiboko sistema bat dira, edozein eraikin motatan instalatzen direnak, suteak ez zabaltzeko eta larrialdi batean ebakuazio lanak errazteko.